results_top_banner

Ομοιοκαταληξίες με: Καρδιά

Ομοιοκαταληξίες: 334 Αποτελέσματα

αγιά, άγνοιά, αρνιά, αυτιά, αφτιά, Βαθιά, βαθιά, βαρειά, Βαριά, βραδιά, βραδυά, βρακιά, δάκρυά, ζαριά, κακιά, Καμιά, καμιά, Καμμιά, καρφιά, καυλιά, Κλαδιά, κλαριά, κρασιά, λαδιά, λαλιά, μαβιά, μαγιά, Μακριά, μακριά, μαλιά, Μαλλιά, Ματιά, ματιά, μπαλιά, παδιά, Παλιά, παλιά, παντρειά, παπιά, πλαγιά, πλατιά, ραχιά, σκαριά, σκλαβιά, σταλιά, σταχτιά, Σφακιά, ταχιά, χαλιά, Χανιάπερισσότερο...

Γειά, γειά, Γιά, γιά, γρηά, γριά, γσληά, διά, δλειά, ζθηά, ζθνπξηά, ζμιά, ζνιά, θειά, θπηά, θπξηά, λειά, Μιά, μιά, πειά, πιά, πλιά, πνδηά, πνιιά, Ποιά, ποιά, πρυά, ςειά, σκιά, Σκιά, χρειά, χροιά, γλιστρά, Γλυκά, γυμνά, γυρνά, γυρτά, Δειλά, Δικά, δικά, Διπλά, διψά, Ζητά, ζυγά, ηντά, κιλά, κιμά, κοινά, Κρυφά, κτυπά, κυλά, λοιπά, λυτά, Μηνά, Μικρά, μιλά, νικά, ξυστά, πηδά, Πικρά, πιστά, πυκνά, ρηχά, σειρά, Σιγά, σιμά, σκιρτά, σκυφτά, σμιχτά, Συχνά, σφικτά, τρυπά, τυφλά, φιλά, φριχτά, φτηνά, φυσά, φυτά, Χτυπά, Ψηλά, ψηλά, ψιλάπερισσότερο...

between_paragraphs_1

ά, βά, θά, θξπθά, κά, λά, λλά, μά, μπά, νά, πά, πγξά, πρά, σνχνά, στά, τά, φά, χά, ψτάπερισσότερο (κοντινές ομοιοκαταληξίες)...

αγγαλιά, Αγκαλιά, αγκαλιά, αραπιά, θαλασσιά, καλαμιά, καταχνιά, λαγκαδιά, μαγαζιά, Μπαρμπαριά, παγανιά, Πασχαλιά, χαρακιά, εργατιά, ζεστασιά, κερασιά, μελανιά, νερατζιά, ξενοιασιά, ρεματιά, γηρατειά, γιαγιά, γιαπιά, γιατρειά, ζυγαριά, Ικαριά, κλειδαριά, λυγαριά, Μοιρασιά, μυγδαλιά, Πυρκαγιά, σιγαλιά, χειμαδιά, ζωγραφιά, Μοναξιά, μοναξιά, μοναχιά, κουταλιά, ρουμπαλιά, χουρμαδιάπερισσότερο...

αραδαριά, Καλαμαριά, καλαμαριά, καμπαναριά, καταλαλιά, κρεβαταριά, μαμπαναριά, μεταλαβιά, σαρανταριά, Σταλαγματιά, σταλαματιά, Μονεμβασιά, αλιφασκιά, αμυαλιά, αμυγδαλιά, γαρυφαλιά, παληκαριά, παλικαριά, πενηνταριά, ραγισματιά, αχορταγιά, βουνοπλαγιά, δροσοσταλιά, εικοσαριά, κορμοστασιά, Λαβωματιά, μπουρνοβαλιά, ξαπλωταριά, πορτοκαλιά, πρωτομαγιάπερισσότερο...

between_paragraphs_2

αγριαγγαθιά, ακροθαλασσιά, κοσμοχαλασιά, υπνοφαντασιά, ψευτοπαναγιά, δεκαπενταριά, κατακεφαλιά, στενοκεφαλιά, αηζζήκαηά, ακρογιαλιά, ακρογυαλιά, κακομυαλιά, λιγομυαλιά, τρελογιαγιά, υπερηφάνειά, αναχορταγιά, διακοσαριά, εξακοσαριά, εφτακοσαριά, οχτακοσαριά, πεντακοσαριά, ραχοκοκαλιά, ραχοκοκκαλιά, χελιδονάκιά, αντιαρματικά, αποσπασματικά, επαναστατικά, συγκαταβατικά, αμφιθεατρικά, διασκεδαστικά, επαγγελματικά, κατασκευαστικά, νυχτοπερπάτημά, υπερεντατικά, απορρυπαντικά, εγκωμιαστικά, εκκλησιαστικά, επιφυλακτικά, ερωτηματικά, καθησυχαστικά, συναισθηματικά, ψευτογιατρικά, αγγειοπλαστικά, αιτιοκρατικά, αξιωματικά, Δικαιωματικά, ειδωλολατρικά, κωμικοτραγικά, ομοιωματικά, οχυρωματικά, παλαμοδάχτυλά, συμπληρωματικά, υποτοσκανικά, ψυχοσωματικάπερισσότερο...

between_paragraphs_3

ζαχαρομαχαλιά, ζαχαροχαμαλιά, σιγαλοπαπαδιά, αντεπαναστατικά, εικοσιπενταριά, αποτελεσματικά, θιεκαηαξηά, ανατριχιαστικά, αποδοκιμαστικά, επιδοκιμαστικά, επιχειρηματικά, κατηγορηματικά, ξελαρυγκιαστικά, χριστουγεννιάτικά, δημοσιογραφικά, εθνικοσκολαστικά, κινηματογραφικά, προσφυγογειτονιά, νυχτοσιγαλεριά, αρεβωνιαστικιά, αρραβωνιαστικειά, αρραβωνιαστικιά, αρρεβωνιαστικειά, διαπιστευτήριά, ψυχοπονετικιά, αναπαραγωγικά, διακριτικότητά, ελεφαντοκόλλητά, επιβλητικότητά, επιδεξιότητά, ηρωικοκωμικά, ιδιαιτερότητά, καθημερινότητά, παραγωγικότητά, παραψυχολογικά, σεξουαλικότητά, υποψηφιότητά, αντικαλλιτεχνικά, αντισοβιετικά, απογοητευτικά, ἀπογοητευτικά, αντικαταθλιπτικά, αποσιωπητικά, εμπρεσσιονιστικά, ενοχοποιητικά, εξακολουθητικά, ικανοποιητικά, σκωληκοειδίτιδάπερισσότερο...

between_paragraphs_4

εκατονπενηνταριά, πλατανόφυλληκαρδιά, αντιαεροπορικά, αποφασιστικότητά, βορειοανατολικά, επιφυλακτικότητά, νοτιοανατολικά, παρατηρητικότητά, υποχωρητικότητά, απομνημονεύματά, αποταμιεύματά

Κοντινές ομοιοκαταληξίες: 207 Αποτελέσματα

άγγιγμά, αγγιγμά, αγρυπνά, Αθηνά, ακριβά, άμυνά, ανοικτά, Ανοιχτά, αντιδρά, αρχικά, αρχινά, αυστηρά, άχρηστά, βασικά, Δανεικά, δάχτυλά, Μαγικά, μάθημά, μακρινά, μακρυνά, ξαγρυπνά, Ξαφνικά, πλαστικά, πράσινά, σφαλιστά, τραγικά, Χαλιμά, χαμηλά, Χάρισμά, μαξιλάρ, πατινάζ, αγρυπνάς, αντιδράς, βραδιάς, καρδιάς, μάρτυράς, ματιάς, ξαγρυπνάς, παλιάς, ραγιάςπερισσότερο...

between_paragraphs_5

γλυκά, δεινά, κρυφά, λιτά, λυσσά, πεινά, στυγνά, Σφιχτά, σφυρά, φρικτά, φυγά, γλιστράν, γυρνάν, ζητάν, κοιτάν, μιάν, συμβάν, χτυπάν, πικάπ, γλιστράς, Γυρνάς, Ζητάς, ζητάς, Κοιτάς, κοιτάς, κτυπάς, λυγάς, μιάς, Μιλάς, μιλάς, νικάς, Ξυπνάς, πεινάς, πηδάς, σειράς, σκιάς, τιμάς, τρυπάς, φυλάς, φυσάςπερισσότερο...

άι, Βάι, βάι, βάλ, βγάλ, γάρ, Λάι, μπάρ, νάι, πάρ, Πλάι, πλάι, τσάι, Χάι, χάι, άν, βξάρν, κάν, πάν, σάν, κλάμπ, θάκπν, θάλνπλ, θάπνπ, άθνπ, γξάθνπλ, πάζλ, άσ, βξάδπ, γξάςνπλ, μάς, Νάις, πάλσ, πάξθν, πάς, ππάξρνπλ, Σάς, σάς, σπάς, φάςπερισσότερο...

αλαργινά, αναζητά, ανάστημά, απατηλά, δραματικά, θαλασσινά, λαχταριστά, ξαναγυρνά, παράθυρά, παραμιλά, Πραγματικά, φανατικά, αγκαλιάς, αναζητάς, κατρακυλάς, Μπαρμπαριάς, ξαναγυρνάς, παραμιλάς, βεγγαλικά, μεταλλικά, περαστικά, ιδανικά, μηχανικά, πεισματικά, σημαντικά, συστατικά, γιαγιάς, μοναδικά, χρωματιστά, μοναξιάςπερισσότερο...

between_paragraphs_6

ανακλαστικά, αναπαυτικά, ιαματικά, καταφατικά, μαχαραγιάς, Εγκεφαλικά, αινιγματικά, αισθηματικά, δοκιμαστικά, ναζιάρικά, ουσιαστικά, συνθηματικά, συστηματικά, ζητιανιάς, αγκομαχητά, ακροδάχτυλά, απολαυστικά, γεωγραφικά, τοπομαχικά, υποστατικάπερισσότερο...

αντανακλαστικά, ακροθαλασσιάς, συναλλαγματικάς, φουσκοθαλασιάς, ακροπελαγιάς, αηδιαστικά, ακαδημαϊκά, αμερικανικά, βιομηχανικά, διαδικαστικά, οδοντιατρικά, ακρογιαλιάν, υπερηφάνειάν, αιφνιδιαστικάς, ακρογιαλιάς, γραφειοκρατικά, δικαιωματικά, ελαττωματικά, ακροποταμιάς, ειδωλολατρικάςπερισσότερο...

between_paragraphs_7

σιγαλοπαπαδιάς, αλαφρομυαλιάς, αποδοτικότητάς, ιδιαιτερότητάς, αρραβωνιαστικειάς, δυτικομεσημβρινάς, μεϊτανογέλεκά, αγριοπεριστεράς, εμβριομεταφορά, αγριοκυττάζοντάς, ανακατεύοντάς, αντιμετωπίζοντάς, αποθηκεύοντάς, κατακερματίζοντάς, αγριοκοιτάγματά, ονειροπολήματά, πανεπιστημιακά

Αλλες γλώσσες:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Κάτι λείπει ή δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν;
Ενημερώστε μας!

Σας άρεσε αυτό το λεξικό εύρεσης ομοιοκαταληξίας; Κάνε like και share: Like us on Facebook

results_after_content