Ομοιοκαταληξίες με: κάνει

Ομοιοκαταληξίες: 563 Αποτελέσματα

άλζξσπνη, άνι, άννη, άννι, Άννυ, άννυ, άρνι, άυπνη, βάνει, βάνη, βγάνει, βγάνη, δάκνει, δάκνη, δάφνη, θάμνοι, κάμνει, κάμνη, κάνη, κάννη, κλάνει, κράνη, Λάγνη, λάγνη, λάγνοι, Μάνη, μάνη, μάνι, μάνυ, μάρνι, μπάνι, μπάνυ, μπάρνει, μπάρνι, μπάρνυ, νάνι, νάνοι, ντάννυ, ντάνυ, ντάφνι, πάνυ, πάχνη, πλάνη, ράμνοι, σάνι, σάννυ, σάνυ, στάνη, τάνει, Φάνη, φάνι, φάννυ, φάνυ, φάτνη, φθάνει, φθάνη, φράνει, φράνι, φτάνει, φτάνη, χάνει, χάνη, χάνι, ψάχνει, ψάχνηπερισσότερο...

αδράχνει, αλάνη, αλάνι, αλμπάνη, αλπάνη, αράχνη, αυξάνει, αυξάνη, βλαστάνει, δαγκάνη, καζάνι, καφτάνη, λαμβάνη, λανθάνει, μανθάνει, μαράνει, μαράνη, νταβάνι, πλατάνι, πλατάνοι, σκαπάνη, ταβάνι, χαγάνοι, χαρμάνη, χαρμάνι, γεράνι, δρεπάνι, ευφράνη, εφάνει, εφάνη, ζεστάνει, ζεστάνη, θερμάνη, κεγάινη, λευκάνει, λευκάνη, λεφκάνη, μελάνι, ξεκάνει, ξεράνη, ξεσπάνει, ξεχάνει, πεθάνει, πεθάνη, πλεκτάνη, σεργάνι, στεφάνη, στεφάνι, τρελάνει, τρελλάνει, γειάνη, γιάνει, γιάνι, Γιάννη, γιάξνη, γλυκάνει, γλυκάνη, διάνοι, κοιλάνει, λιβάνι, λιμάνι, ντιβάνι, ξυφάνη, πειάνει, πιάνει, πιάνη, πικράνει, ποιμάνη, ρυπάνει, σημάνει, σημάνη, συβάνει, τζιμάνι, τρυπάνι, τσιγγάνοι, Τσιτσάνη, υγράνει, υφάνη, φιρμάνι, φλιτζάνι, φλυτζάνι, φτειάνει, φτειάνη, φτιάνει, φτιάνη, φτιάχνει, βοτάνι, Κοζάνη, μποστάνι, ορμάνι, ποθάνη, προφθάνει, προφθάνη, τσογλάνι, τσοπάνη, βουβάνη, ντουμάνι, ρουμάνι, τλουπάνι, φουστάνιπερισσότερο...

between_paragraphs_1

νει, νη, νι, νοι, νυ, βγεί, βνπβή, βξνρή, βρεί, γή, γκρί, δεί, δή, δνζεί, εί, ζεί, ζθπζξσπνί, ζνθνί, ζπνπδή, ή, θεί, θνξπθή, θνππί, θσλή, κεί, κλεί, κνξθή, κπνξεί, λή, μή, μκρή, μπεί, νγρή, νξκή, ντλεί, οί, πεί, πνύ, πξνζνρή, πξσί, ρθεί, σμοί, σύ, σοί, στή, τή, τί, τοί, βγει, βγη, βη, βρει, γει, γη, γι, γκρι, γρι, γρυ, δει, δι, ει, ζει, θη, θοι, θροι, ϊ, κει, κι, κλει, κοι, κσι, λει, λη, μβη, μη, μι, μοι, μπει, μπη, μπι, Ντι, οι, πει, πι, ρει, ρθει, ρθη, ρι, ςτη, ση, σι, σοι, στη, στσι, συ, τζη, τζι, τη, τοι, τση, τσι, τσοι, φι, χει, χιπερισσότερο...

αβασκάνη, αμαρτάνει, ανασάνει, ανασάνη, ανασσάνη, καραβάνι, καταφθάνει, ξανακάνει, ξανακάνη, ξανασάνη, παρακάμνει, παρακάνει, ταλαγάνι, τσαρλατάνοι, ανεφάνη, καπετάνοι, παντεσπάνι, Αγιάννη, Αριάδνη, καπιτάνι, παριστάνει, αποθάνη, αποσάνη, θαποθάνη, κακοφάνη, ναποθάνη, χαρτομάνι, δραγουμάνοι, εκλαμβάνει, βετεράνοι, επεφάνη, ξετρελάνει, ξετρελλάνει, ξετρελλάνη, ετυράννει, ξεθυμάνει, ξεθυμάνη, σεργιάνι, κεροπάνι, διαβάζνι, διαβάνη, κιαράχνη, συλλαμβάνει, συλλαμβάνη, συμπεράνει, συμπεράνη, δυκριάνι, ζητιάνοι, ιδιάνοι, Ινδιάνοι, ινδιάνοι, σιντριβάνι, συντριβάνι, τριμπιάνι, Χιλιάνοι, γιορντάνι, Ιορδάνη, πικροδάφνη, πυροφάνι, στηθοπάνι, προλαμβάνη, προσλαμβάνει, πορσελάνη, πορσελλάνη, προλεάνη, Κορσικάνοι, πολισμάνοι, πολιτσμάνοι, μορφοκάνει, ορτολάνοι, χολοσκάνη, κουρασάνι, ρουφιάνοι, μουσουλμάνοιπερισσότερο...

between_paragraphs_2

αναλαμβάνει, αναλαμβάνη, καταλαμβάνει, καταλαμβάνη, παραλαμβάνη, ξαναπιάνει, ξαναφτιάνει, Πασαλιμάνι, Μακρυγιάννη, απολαμβάνει, αποτυγχάνει, καλογιάννοι, καλοπιάνη, επανεφάνη, εμεσουράνει, περιλαμβάνει, επιτυγχάνει, ξεκουτιάνη, ρεπουμπλικάνοι, γιαταγάνι, συναποθάνη, υπεραυξάνει, γυναικομάνι, υπολαμβάνει, Μοντιλιάνι, μπαγλαμαδάκι, παρακαλάει, παραπατάει, αναστενάζει, αναστενάξει, αγκαλιάζει, αγκαλιάσει, αλανιάρη, αναζητάει, αραδιάζει, Καραϊσκάκη, καταδικάσει, κατρακυλάει, μαργαριτάρι, ξαναγυρνάει, παραθυράκι, παραμιλάει, Παραμυθάκι, μακαρονάκι, ξανακολλάει, ταβερνιάρη, Σφακιανάκη, αηδονάκι, στρατιωτάκι, καλογεράκι, καλοκαιράκι, χαμογελάει, χαμογελάσει, ακρογιάλι, απομεινάρι, αργοκυλάει, ακολουθάει, κελαηδάει, ξεπαγιάζει, ελεφαντάκι, σεργιανάει, περιγιάλι, χελιδονάκι, ξεθωριάζει, ξεθωριάσει, εξουσιάζει, Γιαννακάκη, διαπερνάει, κυπαρισσάκι, συννεφιάζει, τηλεφωνάει, τηλεφωνάκι, γλυκοχαράζει, Λυσσομανάει, στριφογυρνάει, οφθαλμαπάτη, κομματιάζει, λογαριάζει, Μοναστηράκι, βοριαδάκι, σκοτεινιάζει, σκοτεινιάσει, κοροϊδάκι, κουβεντιάζει, κουρελιάσειπερισσότερο...

αναπαριστάνει, επαναλαμβάνει, επαναλαμβάνη, συμπεριλαμβάνει, σαρανταπεντάρι, ναναγαλλιάση, αναδιατάξει, ξαναδιαβάζει, ανατριχιάζει, ανατριχιάζη, αλαφροσκεπάζη, κατεντροπιάσθη, αντιπαραστάσει, αμυγδαλομμάτη, αγιοταξάρχη, αποσπασματάρχη, αποκατεστάθη, απογευματάκι, αυτοσχεδιάσει, αυτοσχεδιάση, καλοκαιριάσει, καλοδιαβάση, αποδοκιμάζει, γατομονοπάτι, κακοχρονονάχη, εξαναμωράθη, κεφαλαιοκράτη, εκατοσταράκι, επανωφοράκι, επαρουσιάσθη, ενεχυριάση, εδιπλασιάσθη, ετριπλασιάσθη, μεσημεριάζει, μεσημεριάσει, εγλυκοκελάδει, εντυπωσιάσει, ερημοκκλησάκι, ξεχειμωνιάσει, επιπονωτάτη, εργοστασιάρχη, ξεμοναχιάσει, ερωτευμενάκι, ευνοϊκωτάτη, εκουβαριάσθη, εφουρτουνιάσθη, γλυκαναστενάζει, τριανταφυλλάκι, φημεριδογράφοι, υπενωμοτάρχη, δηλητηριάζη, δηλητηριάση, σημειωματάρι, γριβοκαβαλλάρη, βρυκολακιάση, σιγοτραγουδάει, Οινοπνευματάκι, ισοζυγιάζει, δημοσιογράφοι, ιστοριογράφοι, διπλοδοκιμάζη, υποτροπιάσει, ονειρεματάκι, κουαλιφικάρειπερισσότερο...

between_paragraphs_3

ξαναπαρουσιάζει, αναδιπλασιάζει, ναναδιπλασιάση, ξανακουβεντιάζει, ανεβοκατεβάση, βαρυαναστενάζει, αντισυνταγματάρχη, μαυροσυννεφιάση, εδηλητηριάσθη, επιτηδειοτάτη, επολλαπλασιάσθη, μεροκαματιάρη, γεροξεκουτιάρη, διαμερισματάκι, διαβολοσυνάχι, διηγηματογράφοι, μυθιστοριογράφοι, εικοσιπενταράκι, κρυολογηματάκι, γλυκοκουβεντιάζει, ναναδιπλασιαστή, πανεπιστημιακή, επιχειρησιακή, χρηματιστηριακή, αναντικατάστατη, κουραδοκατάσταση, αξιοθαύμαστη, πνευμονοκονίαση, εηνηκάδνληαη, νξακαηίδνληαη, αλαγξάθεηαη, εκθαλίδεηαη, εππξεπίδεηαη, ζουζουνοκριτσινακιπερισσότερο...

γαϊδουροκαβαλλάρη, νλεηξεύεηαη, απομνημονεύωσι, πανεπιστημιούπολη, επαναβυθιζόμενοι, σοβιετοκρατούμενη, ανεξαρτητοποιηθεί, αποσταθεροποιηθεί, καπνοδοχοκαθαριστή, βορειοανατολική, νοτιοανατολική, αδιαφιλονίκητοι, αποστασιοποίησή, απομαγνητοφώνηση, ιδιοκτήτεςκάτοικοι, θαηαζθόηεηλή, ονειροθεμελιώνει, επαναδιατυπώσει, αναποδογυρισμένη, ακινητοποιημένοι, επαναλαμβανομένη, βελανιδοφουντωμένη, ευαισθητοποιημένοι, εξουσιοδοτημένη, υπερηφανευομένη, ανεδημοσιεύθη, αποσταθεροποιήσειπερισσότερο (κοντινές ομοιοκαταληξίες)...

between_paragraphs_4

ρωμαντικορεαλιστική, αναδιαπαιδαγώγησή, ἀποταμιεύωγνώση, νεραϊδοκατοικημένη, διπλοτριπλοαγκαλιασμένοι, επαναστατικοποιήσειπερισσότερο (κοντινές ομοιοκαταληξίες)...

καθέναςχαράσσεινέαγραμμή

τριαντάφυλλολεβάνταπικροδάφνη, κκααλλοοκκααιιρριιοούύ

between_sections_1

Κοντινές ομοιοκαταληξίες: 440 Αποτελέσματα

Άδη, άκρη, άλλη, άλλοι, άσπρη, βάζει, βάθη, βάλει, βάση, βγάζει, βγάλει, βράδυ, γκάζι, γράφει, γράψει, δάκρυ, δάση, ζάλη, κάτι, κάψει, κλάψει, λάδι, λάθη, λάμπει, λάμψη, λάσπη, μάθει, μάτι, μάχη, πάει, πάθει, πάθη, πάλι, πάρει, πάρτη, πάρτι, πάρτυ, πάψει, πλάτη, πράξη, σκάει, σκάρτη, σπάει, σπάσει, στάζει, στάση, στάχτη, τάξει, τάξη, τζάμι, φάει, φάση, φτάσει, χάδι, χάλι, χάρη, χάρτη, χάσει, ψάρι, άλλης, βάζεις, βάλεις, βγάζεις, βγάλεις, γράφεις, κάνεις, κάψεις, κλάψεις, μάθεις, πάθεις, πάρεις, πάψεις, πράξεις, σπάσεις, φτάνεις, φτάσεις, χάνεις, χάσεις, ψάξεις, ψάχνειςπερισσότερο...

αγάπη, αγκάθι, αλάτι, αλλάζει, αλλάξει, αμάξι, ανάβει, ανάγκη, ανάψει, απάτη, καμάρι, καράβι, κρατάει, μακάρι, τραβάει, φαρμάκι, χαλάλι, χαράζει, χαράξει, γελάει, γεμάτη, εντάξει, κεφάλι, κρεβάτι, μεγάλη, μετράει, ξεχάσει, ξεχνάει, παιδάκι, περάσει, περνάει, πετάει, πετάξει, φεγγάρι, γυρνάει, ζητάει, κοιτάει, κοιτάζει, κυλάει, λιγάκι, μιλάει, μοιάζει, νικάει, νοιάζει, ξυπνάει, πειράζει, πιάσει, σημάδι, υπάρχει, φτιάξει, φυσάει, χρυσάφι, χτυπάει, κομμάτι, μονάχη, πονάει, ποτάμι, ρωτάει, σκορπάει, σκοτάδι, τρομάζει, φωνάζει, χωράει, μπουκάλι, αγάπης, αλλάζεις, αλλάξεις, ανάβεις, ξεχάσεις, πεθάνεις, περάσεις, πετάξεις, τρελάνεις, κοιτάζεις, κοιτάξεις, μοιάζεις, πιάσεις, υπάρχεις, φτιάχνεις, φωνάζειςπερισσότερο...

between_paragraphs_1

στύλ, είν, μήν, πρίν, στήν, τήν, βγείς, βρείς, γής, δείς, δίς, είς, είσ, ζείς, μπείς, πείς, ρθείς, στίς, τής, τίς, τρείς, κυρ, μπιρ, πυρ, στιλ, στυλ, τηλ, ειν, ζην, ζηνλ, ην, μην, μιν, Νειν, ντιν, ντριν, νυν, πλην, πριν, ςτην, στην, συν, τζην, τζιν, την, τιμ, φιλμ, κλικ, νικ, πικ, σνικ, τικ, τσιπ, ψιτ, βγεις, βρεις, γης, γις, Γκρις, δεις, δις, εις, ζεις, μεις, μπεις, νυξ, πεις, ρθεις, ςτισ, σεις, σις, στης, στις, της, τιξ, τις, τοις, τρεις, τρις, χειςπερισσότερο...

αγαπάει, απαντάει, αυταπάτη, καραβάκι, καταλάβει, σταματάει, αεράκι, ανεβάζει, καθρεφτάκι, αγιάζι, αδειάζει, αδειάσει, βραδιάζει, μαξιλάρι, παλικάρι, παλληκάρι, σκαλοπάτι, ακουμπάει, αρκουδάκι, τραγουδάει, τραγουδάκι, περπατάει, τερατάκι, φεγγαράκι, ξεπεράσει, εφιάλτη, ξεκινάει, ξενυχτάει, παιχνιδάκι, ταιριάζει, διαμάντι, τυραννάει, κυβερνάει, συννεφάκι, κυνηγάει, πλησιάζει, γιορτάζει, πολεμάει, προσπερνάει, δοκιμάσει, κοριτσάκι, μονοπάτι, πορτοκάλι, βουλιάζει, ουρλιάζει, λουλουδάκι, καταλάβεις, καταστάσεις, ανεβάζεις, αδειάζεις, αμφιβάλλεις, αποστάσεις, αποφάσεις, ξεπεράσεις, εφιάλτης, ταιριάζεις, διαβάζεις, διαβάσεις, γκρινιάζεις, πλησιάζειςπερισσότερο...

between_paragraphs_2

κατασπαράξει, αναστενάρη, καταδικάζει, μαστουριάζει, μαστουριάσει, φτεροκοπάει, συμπεριλάβει, μοιρολογάει, συγχωροχάρτι, κρουασανάκι, Βουγιουκλάκη, ξαναχαλάσεις, αναστενάζεις, ξαναπεράσεις, αγκαλιάζεις, αγκαλιάσεις, αλανιάρης, ανατινάζεις, Καραγιάννης, καταδικάζεις, ξαναδιστάσεις, ξαναπιάνεις, ξαναπικράνεις, ανοιχτομάτης, απολαμβάνεις, καλοπιάνεις, απουσιάζεις, αυγουλομάτης, επαναστάσεις, επηρεάζεις, επιφυλάξεις, ξεθωριάζεις, εξουσιάζεις, συννεφιάζεις, γλυκοχαράζεις, γλυκοκοιτάζεις, κομματιάζεις, λογαριάζεις, σκοτεινιάζεις, κουβεντιάζειςπερισσότερο...

σαρανταπεντάρη, ξαναπλαγιάση, ξαναπλησιάζει, μακομπανιάρει, περιεργοτάτη, περιδρομιάζη, ξεμπουρδαλιάζη, ξεμουμουδιάση, σημαντικωτάτη, ποιητικωτάτη, σηπιογιάλι, μισοκαταλάβει, πορδοκαλυβάκι, πρωτονοικιάσει, δραματικωτάτην, αρμονικωτάτην, αναμαλλιάρης, καταστηματάρχης, ανατριχιάζεις, ανατριχιάσεις, αναφρικιάσεις, αργαστηριάρης, παραμυθιάζεις, αντικαταστάτης, αποικιοκράτης, καμηλοπαρδάλεις, αποκαταστάσης, αποσπασματάρχης, επαναλαμβάνεις, επαναλαμβάνης, τεσσαρακοντάκις, εργοστασιάρχης, ερμοκατιάσης, εβδομηκοντάκις, ερωτικωτάτης, υπενωμοτάρχης, υπολιμενάρχης, ψυχοπονιάρης, πολλαπλασιάζεις, πολλαπλασιάσηςπερισσότερο...

between_paragraphs_3

αντισυνταγματάρχης, αρχοντοχωριάτης, μεροκαματιάρης, γερολιχουδιάρης, κουτοκουβεντιάζεις, κρεοπωλοταραχήν, επιχειρησιακής, αξιοθαύμαστης, αναδιατύπωση, φωτοανατύπωςη, μεταχειριζόμενοι, ενδιαφερόμενοι, εκκλησιαζόμενοι, υποβασταζόμενη, υποστηριζόμενοι, αναδημοσίευση, ακινητοποιηθεί, αλληλοδιδακτική, αντισοβιετική, αισθηματολογική, καλοκαιριάτικη, πρωτομαγιάτικη, ακροτελεύτιοι, συνειδητοποίηση, αδικαιολόγητη, αλληλοδιδακτικής, χινοπωριάτικης, αναθεματισμένη, παναθεματισμένη, αναμιμνησκομένη, κατενθουσιασμένοι, αγιογραφημένοι, απογοητευμένη, εντυπωσιασμένη, μισοτελειωμένη, προσανατολισμένη, ισχυρογνωμοσύνη, αναδημιουργήσει, αναποδογυρίζει, αναψοκοκκινίσει, ακινητοποιήσει, εδημοσιεύθη, συνειδητοποιήσει, ξανατηλεφωνήσεις, απογοητεύεις, απογοητεύσεις, διαπραγματεύσεις, συνειδητοποιήσειςπερισσότερο...

αθαηακέηξεην, βορειοανατολικήν, βορειοανατολικής, μικροχρηματοδότησης, αναποφασιστικότης, υπερενενηκοντούτης, επαναλαμβανομένην, πολλαπλασιαζομένην, συμπεριλαμβανομένης, ααννααμμοοννήήςς

καξγαξηηνζηόιηζην, δηακαληνζηόιηζην

between_sections_2
Επιστροφή στην κορυφή
results_bottom

Αλλες γλώσσες:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Κάτι λείπει ή δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν;
Ενημερώστε μας!

Σας άρεσε αυτό το λεξικό εύρεσης ομοιοκαταληξίας; Κάνε like και share:

results_right