Ομοιοκαταληξίες με: αλλάξεις

Ομοιοκαταληξίες: 508 Αποτελέσματα

αδράξεις, αλλάξης, αμάξης, ανάψεις, ανάψης, απάσης, αράξεις, αρπάξεις, θαλάσσης, θαλλάσης, θαμάσης, μαλάξεις, ναλλάξης, νανάψης, ναρπάξης, πλαντάξεις, σταλάξης, ταράξεις, ταράξης, χαλάσεις, χαλάσης, χαράξεις, ἀνάψεις, αγάπης, αθάλης, ακάνθης, αλάνης, αλλάζεις, αλλάζης, ανάβεις, ανάγκης, ανάγκις, αντάμης, αντάρτης, απάγης, απάτης, αράζεις, αράπης, αράχνης, αργάτης, αρπάζεις, αστάρης, αστάχεις, αστάχυς, αστράφτεις, αυθάδης, αφράτης, αχμάκης, Βαγδάτης, Βαρδάρης, βαρκάρης, γραδάρεις, δαμάλεις, δαπάνης, θαμάζεις, θαυμάζεις, θαυμάζης, καλάμης, Κανάκης, κραυγάζεις, λαμβάνεις, μανθάνης, μαντάρεις, μπακάλης, μπαρκάρης, ξανάβρης, ξανάρθεις, ξανάρθης, παλάμης, Πανάης, παράγεις, παρκάρεις, πασάρεις, πλαντάρης, ραπάρεις, σακάτης, σαλπάρεις, σαλπάρης, σαράφης, σατράπης, σκαμπάζεις, σκανδάλης, σκαντσάρης, σκαπάνης, σπαργάνοις, σταθμάρχης, Σταμάτης, στρατάρχης, ταλλάζης, ταράζεις, τρατάρης, φαντάζεις, χακάρεις, χαλάζης, χαμάλης, χαράζεις, χασάπης, ἀγάπης, ἀλλάζεις, Ἀράπηςπερισσότερο...

βάσεις, βάσης, βάσις, βάψεις, βλάψεις, βράσης, γράψεις, γράψης, δράσεις, δράσης, δράσις, θάψεις, θάψης, θλάσεις, κάμψεις, κάτσεις, κάτσης, κάψεις, κάψης, κλάσης, κλάψεις, κλάψης, κράξεις, κράξης, κράσις, λάμψεις, λάμψης, μάσης, μπάσεις, Μπάσης, μπάσης, πάσης, πάψεις, πάψης, πλάσεις, πλάσης, πλάσις, πράξεις, πράξης, πράξις, ράψεις, ράψης, σκάσεις, σκάσης, σκάψεις, σκάψης, σπάσεις, στάξεις, στάσεις, στάσης, στάσις, σφάξεις, σφάξης, τάξεις, τάξης, τάξις, τάσεις, τάσης, τάσις, φάσεις, φάσης, φάσις, φθάσεις, φθάσης, φράσεις, φράσις, φράσσεις, φτάξης, φτάσεις, φτάσης, χάσεις, χάσης, χάψης, ψάξεις, ψάξηςπερισσότερο...

between_paragraphs_1

σεις, σης, σις, βγείς, βρείς, γής, δείς, δίς, είς, είσ, ζείς, κής, κλείσ, κρίς, λείς, μπείς, νείς, πείς, ρείς, ρής, ρθείς, σβήσ, σκίσ, στίς, τής, τίς, τρείς, φτύσ, βγεις, βρεις, βρης, γης, γις, Γκρις, δγης, δεις, δης, δις, δρυς, εις, ζεις, ης, ησ, ις, κεις, κις, κλεις, κρις, λις, λπεις, μβης, μεις, μπεις, μπης, μπρις, μυς, νεις, νης, πεις, πεισ, ρης, ρθεις, ρις, ρχης, ςτησ, ςτισ, στης, στις, στϊς, στισ, της, τησ, τις, τισ, τοις, τρεις, τρεισ, τρις, τσης, υς, φις, φκεις, φλις, φτης, χεις, χης, ψειςπερισσότερο...

αναγκάσεις, ανακάμψεις, αναπάλσεις, ανταλλάξεις, απαλλάξεις, καταγράψεις, καταστάσεις, κατατάξεις, ξαναγράψεις, παραβάσεις, παρακάμψεις, παραστάσεις, παρατάξεις, παρατάσεις, μεταλλάξεις, μεταστάσεις, μεταφράσεις, διαβάσεις, διαβάσης, διαγράψεις, διαθλάσεις, διαπράξεις, διαστάσεις, διατάξεις, διατάξης, υπαρξάσης, αβαράρης, αγαλλάκης, ακαμάτης, αμαρτάνης, αναβάλεις, αναβάλλεις, αναβάτης, αναγκάζεις, αναλάβεις, ανασάνεις, απαγάγεις, απαγάγης, αυταπάτης, καβαλάρης, καβαλλάρης, καλαφάτης, καταβάλεις, καταγράφεις, καταλάβεις, καταρράκτης, καταρράχτης, μπατζανάκης, ναναβάλης, ναναλάβης, ξαναβάλεις, ξανακάνεις, ξαναπάρεις, ξαναπάρης, παραβάτης, παρακάνεις, παραλάβεις, σαραντάρης, Ταγματάρχης, ταγματάρχης, εξαγάγης, εφαντάσθης, μεταλάβεις, μετανάστης, μεταπράτης, μεταφράζεις, περατάρης, Γιαννάκης, διαβάζεις, διαβάλλεις, διαβάτης, διαγράφεις, διαμάχης, διατάζεις, ηναγκάσθης, θιασάρχης, πεισματάρης, συλλαμβάνεις, συναρπάζεις, τμηματάρχης, κομματάρχης, προβατάρης, προσλαμβάνεις, κουμαντάρεις, κουμαντάρης, ἀθανάτοις, ἀνασάνειςπερισσότερο...

between_paragraphs_2

αναταράξεις, αντανακλάσεις, ξαναχαλάσεις, εγκαταστάσεις, επαναστάσεις, λιμνοθαλάσσης, αναλαμβάνεις, καταλαμβάνεις, καταλαχάρης, απολαμβάνεις, εξαναγκάζεις, επαναλάβεις, επαναστάτης, λεοπαρδάλεις, συνταγματάρχης, διεξαγάγεις, γλυκοχαράζεις, διοματάρης, ονωματάρχης, ξαναφωνάξεις, εξαγοράσεις, τηλεοράσεις, πρωτοπροφθάσης, κατασκευάσεις, κατασκευάσης, ξαναγελάσεις, ξαναπεράσεις, καλοπεράσης, χαμογελάσεις, χαμογελάσης, επηρεάσεις, επισκευάσεις, διαρκεσάσης, διασκεδάσεις, αγκαλιάσεις, αναβιβάσης, ανατινάξεις, καταδικάσεις, μαραδιάσης, ξαναδιστάσεις, ξανακοιτάξεις, ξαναπιάσης, ξαναφτιάξεις, ξαναφτιάσης, παραβιάσεις, αποτινάξεις, παρομοιάσης, παρουσιάσεις, παρουσιάσης, ενοικιάσεις, επιφυλάξεις, διακυμάνσεις, συνεδριάσεις, κομματιάσεις, προετοιμάσεις, κουβεντιάσηςπερισσότερο...

αναπαραστάσεις, αποκαταστάσης, καταστηματάρχης, αντικαταστάτης, καμηλοπαρδάλεις, αποσπασματάρχης, επαναλαμβάνεις, επαναλαμβάνης, αναθυμιάσεις, ανατριχιάσεις, αναφρικιάσεις, ξαναπλησιάσεις, ξαναδοκιμάσεις, εντυπωσιάσεις, ερμοκατιάσης, δηλητηριάσεις, πολλαπλασιάσης, αποικιοκράτης, τεσσαρακοντάκις, εβδομηκοντάκις, ερωτικωτάτης, υπενωμοτάρχης, υπολιμενάρχης, αναμαλλιάρης, ανατριχιάζεις, αργαστηριάρης, παραμυθιάζεις, εντυπωσιάζεις, εργοστασιάρχης, οικογενειάρχης, ψυχοπονιάρης, πολλαπλασιάζειςπερισσότερο...

αντισυνταγματάρχης, αρχοντοχωριάτης, μεροκαματιάρης, γερολιχουδιάρης, κουτοκουβεντιάζεις, επιχειρησιακής, αξιοθαύμαστης, εντατικοποίησης, ενδοσυνεννόησης, διαπαιδαγώγησης, συνταξιοδότησης, επαναλαμβανούσης, ξανατηλεφωνήσεις, απενεργοποιήσεις, αντιπροσωπεύσης, αποκατασταθείσης, αποταμιεύσεις, αποκρυσταλλωθείσης, απογοητεύσεις, μετασχηματισθείσης, εξωτερικεύσεις, διαπραγματεύσεις, διανυκτερεύσης, διακινδυνεύσεις, ικανοποιηθείσης, συνειδητοποιήσεις, εικοσιπενταετής, είκοσιπενταετής, αρχαιοκαπηλικής, αλληλοδιδακτικής, αντιπολιτευτικής, μεσημβρινοδυτικής, ιατροδικαστικής, ημεροκαματιστής, ημιπαραλυτικής, ημισεληνοειδείς, οικονομολογικής, βορειανατολικής, νοτιανατολικής, μεσημεριάτικης, εβδομαδιάτικης, χινοπωριάτικης, ανεμοκυκλοπόδης, αποφασιστικότης, εμποροπαντοπώλης, πληροφοριοδότης, τριακονταπεντούτις, υπερεκατοντούτης, υπερεξηκοντούτις, υπερτριακοντούτης, παρακολουθουμένης, απομακρυνομένης, απομεμακρυσμένης, φεγγαροστολισμένης, περιτριγυρισμένης, νεοσιδηρωμένης, ερωτοχτυπημένης, δημοσιευομένης, προκαταβαλλομένης, αντιπροσωπεύεις, απογοητεύεις, εξεμυστηρεύθης, διακινδυνεύεις, ισχυρογνωμοσύνης, χοντροκαραβοκύρηςπερισσότερο...

μικροχρηματοδότησης, βορειοανατολικής, αναποφασιστικότης, υπερενενηκοντούτης, συμπεριλαμβανομένης, ααννααμμοοννήήςςπερισσότερο (κοντινές ομοιοκαταληξίες)...

between_sections_1

Κοντινές ομοιοκαταληξίες: 436 Αποτελέσματα

ζαπκάησλ, αγάπη, αγκάθι, αγκάλη, αλάνι, αλάτι, αλλάζει, αλλάξει, αμάξι, ανάβει, ανάγκη, ανάψει, ανάψη, απάτη, αράξει, αράχνη, αρπάζει, αρπάξει, αστράφτει, ατσάλι, αυλάκι, βαράει, Βαρδάρη, βαστάει, βατράχι, βραδάκι, γαμάει, γατάκι, Θανάση, καλάμι, καμάρι, κανάλι, καπάκι, καράβι, κατάρτι, κρατάει, μαγκάκι, μακάρι, μανάκι, μαράζι, ματάκι, μπανάκι, μπαράκι, ναυτάκι, ξανάρθει, παγάκι, παγκάκι, παζάρι, παλάμη, παλάτι, πατάει, πατάρι, σακάκι, σακάτη, σαλπάρει, σαράκι, σκανδάλη, σπαράζει, σπατάλη, ταβάνι, ταράζει, τασάκι, τραβάει, τσακάλι, τσαρδάκι, φανάρι, φαντάζει, φαντάροι, φαρμάκι, Χαβάη, χαλάει, χαλάζι, χαλάλι, χαλάσει, χαμπάρι, χαπάκι, χαράζει, χαράξει, χαρμάνι, χαρτάκι, ἀγάπηπερισσότερο...

Άδης, άδης, Άκης, άκρης, άλλης, άλμης, Άρης, Άρνης, άχνης, βάζεις, Βάθης, βάλεις, βάλης, βάνεις, βάφεις, βγάζεις, βγάλεις, βλάβης, βλάμης, γδάρτης, γράφεις, θάβεις, θάβρεις, θάησ, κάλπης, κάμεις, κάμης, κάμνης, κάνεις, κάννης, κράζεις, κράμβης, λάβεις, λάβης, λάγνης, Λάκης, λάμπεις, λάτρεις, μάζης, Μάης, μάθεις, μάλης, μάμμης, μάντης, Μάρτης, μάρτυς, μάχης, μπάινεις, Μπάμπης, Μπάτης, νάρθης, πάθεις, πάρεις, πάσχεις, πάχνης, πλάνης, πλάτης, πράττεις, Σάκης, σκάβεις, σκάφης, στάζεις, Στάθης, στάχτης, τάζεις, Τάκης, φάτνης, φθάνεις, φράκτης, φτάνεις, χάνεις, χάρεις, χάρης, χάρις, χάρτης, ψάλης, ψάλτης, ψάχνεις, κάλυξ, λάρυγξπερισσότερο...

between_paragraphs_1

δήζσ, πίζσ, βίνς, γκίμπς, γλσξίδσ, γύξσ, δείξ, ζήθσ, ζθίμσ, κρύψ, μίλς, μίτς, ρίξ, σπρίνγκς, βινς, γκιμπς, ιλς, κητς, κινγκς, κιτς, λιτς, μικς, μιτς, μπητς, μπιγκς, μπριγκς, νικς, ντηκς, ντικς, ντιξ, νυξ, πηρς, πιτς, πρινς, πριτς, προιξ, ριβς, ριγκς, ριξ, ριτς, σιμς, σκιλς, σπρινγκς, τζειμς, τζινξ, τιμπς, τιξ, τιτς, τριτς, τριτσ, τσιπς, Φριτς, χιγκς, χιλς, χιτςπερισσότερο...

αγαπάει, αμανάτι, ανασάνει, απαλλάξει, απαντάει, αυταπάτη, βασανάκι, γαλατάκι, θαλασσάκι, καβαλάρη, Καλαμάκι, καλαμάρι, καμπανάκι, καραβάκι, καραβάνι, καρναβάλι, κατακάθι, καταλάβει, λαχταράει, μαγαζάκι, παλαμάρι, παπαγάλοι, παραβάτη, παραγάδι, παραζάλη, παρακάνει, παρατάει, ραβασάκι, σπαρταράει, σταματάει, φανταράκι, θεματάκι, κεφαλάκι, κρεβατάκι, μετανάστη, περπατάει, τερατάκι, φεγγαράκι, διαβάζει, διαβάσει, διαβάτη, διαγράψει, διαμάντι, διατάζει, λιμανάκι, μηχανάκι, συναρπάζει, τσιγαράκι, τυραννάει, τυρρανάει, φιλαράκι, βοτσαλάκι, κοπανάει, ποταμάκι, στοματάκι, φτωχαδάκι, κουβαλάει, κουμαντάρει, κουταλάκι, μουστακάκιπερισσότερο...

between_paragraphs_2

αναλαμβάνει, αναταράζει, αναχαράζει, απαρατάει, καταλαμβάνη, καταναγκάζει, κατασπαράζει, κατασπαράξει, μπαγλαμαδάκι, ξαναπαράγη, παρακαλάει, παραπατάει, Αμυγδαλάκι, βαγιανάκι, μαξιλαράκι, παλικαράκι, Σφακιανάκη, ακροθαλάσσι, απολαμβάνει, αργοσταλάει, κατοσταράκι, μπαλωματάκι, γαρουφαλάκι, επαναγάγη, επανακάμψει, ελεφαντάκι, σεργιανάει, Γιαννακάκη, γιαταγάνι, διαταράξη, διεξαγάγει, γλυκοχαράζει, γλυκοχαράζη, Λυσσομανάει, υποβαστάζει, υπολαμβάνει, οφθαλμαπάτη, βοριαδάκι, ποδηλατάκι, κρουασανάκιπερισσότερο...

αναδιατάξει, ξαναδιαβάζει, αντικαταστάτη, αντιπαραστάσει, αγιοταξάρχη, αποσπασματάρχη, απογευματάκι, καλοδιαβάση, επαναλαμβάνει, επαναλαμβάνη, εκατοσταράκι, συμπεριλαμβάνει, σημειωματάρι, γριβοκαβαλλάρη, μισοκαταλάβει, Οινοπνευματάκι, ονειρεματάκι, υπενωματάρχην, αμυγδαλομμάτη, γατομονοπάτι, κεφαλαιοκράτη, φημεριδογράφοι, υπενωμοτάρχη, δημοσιογράφοι, ιστοριογράφοι, δραματικωτάτην, αρμονικωτάτην, σιγοτραγουδάει, σαρανταπεντάρι, αλαφροσκεπάζη, αποκατεστάθη, εγλυκοκελάδει, ερωτευμενάκι, γλυκαναστενάζει, αναπαριστάνει, ναναγαλλιάση, ανατριχιάζει, ανατριχιάζη, αυτοσχεδιάσει, αυτοσχεδιάση, καλοκαιριάσει, αποδοκιμάζει, επαρουσιάσθη, εδιπλασιάσθη, μεσημεριάζει, μεσημεριάσει, εντυπωσιάσει, ξεχειμωνιάσει, εργοστασιάρχη, ξεμοναχιάσει, εκουβαριάσθη, τριανταφυλλάκι, δηλητηριάζη, δηλητηριάση, βρυκολακιάση, ισοζυγιάζει, διπλοδοκιμάζη, υποτροπιάσειπερισσότερο...

between_paragraphs_3

αντισυνταγματάρχη, διαμερισματάκι, εικοσιπενταράκι, κρυολογηματάκι, επιτηδειοτάτη, διηγηματογράφοι, μυθιστοριογράφοι, ανεβοκατεβάση, βαρυαναστενάζει, ξαναπαρουσιάζει, αναδιπλασιάζει, ναναδιπλασιάση, ξανακουβεντιάζει, μαυροσυννεφιάση, εδηλητηριάσθη, επολλαπλασιάσθη, μεροκαματιάρη, γεροξεκουτιάρη, διαβολοσυνάχι, γλυκοκουβεντιάζειπερισσότερο...

γαϊδουροκαβαλλάρη, νλεηξεύεηαη, απομνημονεύωσι, πανεπιστημιούπολη, επαναβυθιζόμενοι, σοβιετοκρατούμενη, αθαηακέηξεην, ανεξαρτητοποιηθεί, αποσταθεροποιηθεί, καπνοδοχοκαθαριστή, βορειοανατολική, νοτιοανατολική, αδιαφιλονίκητοι, αποστασιοποίησή, απομαγνητοφώνηση, ιδιοκτήτεςκάτοικοι, θαηαζθόηεηλή, βορειοανατολικήν, επαναδιατυπώσει, ονειροθεμελιώνει, αναποδογυρισμένη, ακινητοποιημένοι, επαναλαμβανομένη, βελανιδοφουντωμένη, ευαισθητοποιημένοι, εξουσιοδοτημένη, υπερηφανευομένη, επαναλαμβανομένην, πολλαπλασιαζομένην, ανεδημοσιεύθη, αποσταθεροποιήσειπερισσότερο...

between_paragraphs_4

ρωμαντικορεαλιστική, αναδιαπαιδαγώγησή, καξγαξηηνζηόιηζην, δηακαληνζηόιηζην, ἀποταμιεύωγνώση, νεραϊδοκατοικημένη, διπλοτριπλοαγκαλιασμένοι, επαναστατικοποιήσει

καθέναςχαράσσεινέαγραμμή

τριαντάφυλλολεβάνταπικροδάφνη, κκααλλοοκκααιιρριιοούύ

between_sections_2
Επιστροφή στην κορυφή
results_bottom

Αλλες γλώσσες:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Κάτι λείπει ή δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν;
Ενημερώστε μας!

Σας άρεσε αυτό το λεξικό εύρεσης ομοιοκαταληξίας; Κάνε like και share:

results_right